Kansalaisaloite - Medborgarinitiativet

06-02-2017

Fyndiksessä voit allekirjoittaa kansalaisaloitteen Vaasan keskussairaalan laajan päivystyksen säilymisen puolesta!

På Fyndis kan du skriva under medborgarinitiativet för Vasa
centralsjukhus omfattande dejour!

(c)2018, All Rights Reserved